Integritetspolicy

KR Bygg & Montage (nedan kallat ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du lämnar till oss. Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 1. Vilken information samlar vi in?
  Vi kan samla in olika typer av personuppgifter beroende på syftet med insamlingen. Det kan inkludera namn, kontaktinformation (såsom e-postadress och telefonnummer), adressuppgifter och andra relevanta uppgifter som du väljer att lämna till oss.

 2. Varför samlar vi in dina personuppgifter?
  Vi använder oss endast av de personuppgifter som du själv uppgett i samband med kontakt med oss via mail, telefon, Facebook, Instagram eller krbyggochmontage.se. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, hantera dina förfrågningar och tillhandahålla våra tjänster. Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka relevant information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta.

 3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi begränsar åtkomsten till dina uppgifter endast till behöriga personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

 4. Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
  Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Tredje part som kan ta del av dina uppgifter är företag som vi samarbetar med för att kunna hantera dina förfrågningar och tillhandahålla våra tjänster.

 5. Dina rättigheter enligt GDPR
  Enligt GDPR har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, rätta eventuella felaktigheter eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att de raderas, förutsatt att det inte finns några rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att göra det. Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 6. Kontaktuppgifter
  Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:

  Kronander Roos Bygg AB
  Adress:
  Dragered Lyckebo, 511 98 Hyssna
  E-post: infokrbygg@gmail.com
  Telefon: 0734119433

Rulla till toppen